Wersja graficzna

11 marca 2017r. - ta data na długo zapisze się w pamięci i sercach mieszkańców naszej Gminy oraz przybyłych na finał VII edycji plebiscytu „Róża Burmistrza Tłuszcza”...

1 marca to Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, W tym dniu wspominaliśmy tych, którzy działali w naszej okolicy oraz wszystkie ofiary represji stalinowskich z lat 1944-1956...

28 lutego odbyła się II edycja GminnejOlimpiady Wiedzyo Gospodarstwie  Domowym i Przedsiębiorczości”, której organizatorem był Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Siedlce...

Klub Wolontariatu działa w Gimnazjum od października 2009r. Jako motto swoich działań uczniowie wybrali słowa Jana Pawła II: ...

W tym roku szkolnym nasza uczennica Julia   podbija świat matematyki biorąc udział w różnych konkursach matematycznych i odnosząc ogromne sukcesy...

Informujemy, że termin składania deklaracji o przystąpieniu do projektu dot. ograniczenia emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Tłuszcz poprzez modernizację indywidualnych kotłowni...

W pierwszym tygodniu ferii zimowych w szkole był zorganizowany wypoczynek dla chętnych uczniów pod hasłem „Nie dopalaczom i innym używkom”...

Strażacy ochotnicy – ratują dobytek podczas pożaru czy powodzi. Aby wciąż mogli skutecznie prowadzić akcje ratownicze potrzebują specjalistycznego wyposażenia.

W dniu 17 Stycznia, odbyło się spotkanie z lokalnymi Przedsiębiorcami, podczas którego, Burmistrz oraz Jego Zastępca mieli okazję zapoznać się z pomysłami...

Plebiscyt ma na celu uhonorowanie i nagrodzenie najbardziej aktywnych Pań z terenu Gminy Tłuszcz w pięciu kategoriach...

Szkoła powinna dysponować wyposażeniem i pomieszczeniami odpowiednimi do właściwego procesu kształcenia, wychowania i opieki. Dzięki temu wzrasta...

Dnia 28 grudnia 2016r. Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk podpisał umowę na dofinansowanie projektu pod nazwą "Modernizacja energetyczna budynków...