Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptakaHotSpot TłuszczZgłoś awarięeurzad

Komunikaty

16 marca 2020
Odbiór odpadów wielkogabarytowych

W związku z pytaniami i uwagami przekazywanymi przez mieszkańców, informujemy że odbiór odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio od mieszkańców w tym roku odbędzie się jeden raz, będzie to odbiór na jesieni w poszczególnych dniach zaznaczonych na harmonogramach odbioru odpadów. Zmniejszenie częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych podyktowane jest wzrostem cen odbiorów odpadów na składowiskach. Alternatywą jest dostarczenie odpadów wielkogabarytowych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który mieści się w Tłuszczu przy ul. Wiejskiej 56 (wjazd boczną bramą)