Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptakaHotSpot TłuszczZgłoś awarięeurzad

Komunikaty

2 lutego 2018
Opracowanie dokumentacji projektowych sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlach ''Długa'', ''Bolesława IV'' i ''Kolejowa''
Szanowni Państwo, 
 
informujemy, iż w dniach  12 – 16 lutego bieżącego roku
przedstawiciele Biura Projektowego 
„EKO-PROJEKT Przeworsk” Sp z o.o. 
z siedzibą przy ul. Głębokiej 28, 37-200 Przeworsk
realizującego dla Gminy Tłuszcz zadanie pn:
opracowanie dokumentacji projektowych sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlach
Długa”, „Bolesława IV” i „Kolejowa”
kontynuując prace rozpoczęte w grudniu ub. roku, przeprowadzać będą wizyty na posesjach w celu uzgodnienia z właścicielami posesji tras przebiegu przyłączy i odgałęzień sieci oraz w celu podpisania przez właścicieli posesji oświadczeń wraz z załącznikiem graficznym o wyrażeniu zgody na realizację w/w zadania.
 
Uzgodnienia te z ramienia Biura Projektowego będą prowadzić niżej wymienione osoby:
1. Marek Koba
2. Paweł Leja
3. Łukasz Dziamara
4. Sylwester Rzeczyca
5. Kamil Ziętarski
 
Wyżej wymienieni posiadać będą stosowne upoważnienia wydane przez Gminę Tłuszcz i jako jedyni mogą prowadzić uzgodnienia projektowe oraz przedstawiać i odbierać od mieszkańców podpisane oświadczenia o wyrażeniu zgody.
 
Przewidywany terminarz wizyt:
12.02.2018r., poniedziałek, w godz. od 12.00 do 18.00 
13.02.2018r., wtorek, w godz. od 8.00 do 18.00
14.02.2018r., środa, w godz. od 8.00 do 18.00
15.02.2018r., czwartek, w godz. od 8.00 do 15.00
16.02.2018r., piątek, w godz. od 8.00 do 13.00
 
Uprzejmie prosimy Mieszkańców o umożliwienie w/w osobom wejścia na swoje posesje i o udzielanie im wszelkich informacji pomocnych dla prawidłowego wykonania prac projektowych.
 
Jednocześnie informujemy, że wszyscy zainteresowani, do których nie dotrą przedstawiciele Biura Projektowego mogą kontaktować się z Biurem telefonicznie:
tel/fax (16) 649-02-41
tel. kom. 604 511 771
lub drogą mailową na adres: ekoskaner@o2.pl
 
Ze strony Gminy Tłuszcz prace projektowe koordynuje Wydział Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Tłuszczu, tel. (29) 777-52-64, mail: inwestycje@tluszcz.pl
 
Burmistrz Tłuszcza
mgr inż. Paweł Marcin Bednarczyk