Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptakaHotSpot TłuszczZgłoś awarięeurzad

Komunikaty

12 kwietnia 2017
Ogłoszenie w Sprawie wyboru Sołtysa

Na podstawie uchwały nr XVIII.268.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 marca 2017 r.zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Wólka Kozłowska w celu wyboru sołtysa. Zebranie odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2017 r. o godz. 18.00 w Zespole Szkół w Kozłach.

                                                                                                                        Burmistrz Tłuszcza
                                                                                                                   Paweł Marcin Bednarczyk