Punkt Konsultacyjny

Działania w ramach Punktu Konsultacyjnego w 2020 roku (obejmujące problemy uzależnień od alkoholu, narkotyków oraz przemocy domowej)Poradnictwo prawne, indywidualne (mgr Aleksandra Dźwigulska) – czwartki w godz. 15.00-17.00

Poradnictwo psychologiczne, indywidualne:
 

  • wtorki (psycholog mgr Justyna Żukowska-Gołębiewska) w godz. 12.00-19.00, pierwszy wtorek miesiąca 12.00-17.00
  • czwartki (psycholog mgr Kamilla Puławska) w godz. 12.00-19.00


Grupa wsparcia dla kobiet - członków rodzin osób uzależnionych, DDA (Jadwiga Rosa) – poniedziałki w godz. 17.00-20.00

Grupa wsparcia dla kobiet - ofiar przemocy domowej (mgr Justyna Żukowska-Gołębiewska) – pierwszy wtorek miesiąca w godz. 17-19

Grupa samopomocowa AA „Przystań” – niedziele, godz. 18.30Kontakt w sprawach problematyki uzależnień:1. Koordynator ds. Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Urząd Miejski w Tłuszczu ul. Warszawska 10, p. 52, tel. 29-7573016 w. 226
(poniedziałki, czwartki w godz. 9.00-13.00, wtorki w godz. 9.00-17.00)

2. Punkt Konsultacyjny - Tłuszcz ul. Powstańców 27 (budynek NZOZ Bios, podziemie, wejście od ul. Sobieskiego, według zamieszczonego powyżej harmonogramu)

 

UWAGA!

PUNKT KONSULTACYJNY Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wznawia działanie od 10 sierpnia 2020r. Prowadzone będą przez psychologów i prawnika konsultacje indywidualne z pacjentami po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Dni i godziny przyjęć:
Psycholog Kamilla Puławska – czwartki w godz. 12-19 (tel. 693-998-931)
Psycholog Justyna Żukowska-Gołębiewska – wtorki w godz. 12-19, pierwszy wtorek miesiąca 12-17 (tel. 571-347-575)
Prawnik Aleksandra Dźwigulska – czwartki w godz. 15-17 (tel.512-086-629)


Obowiązują zasady ostrożności – w trakcie wizyty na usta i nos należy założyć maseczkę, zachować dystans min. 1,5-metrowy, dezynfekować ręce przed i po wizycie (płyn dostępny w punkcie). Do Punktu, po zgłoszeniu telefonicznym przybycia, wprowadza i wyprowadza pacjenta prowadzący konsultacje lub grupę.