Punkt Konsultacyjny

Działania w ramach Punktu Konsultacyjnego w 2019 roku (obejmujące problemy uzależnień od alkoholu, narkotyków oraz przemocy domowej)

Poradnictwo prawne, indywidualne (mgr Aleksandra Dźwigulska)– czwartki w godz. 15.00-17.00

Poradnictwo psychologiczne, indywidualne:

- wtorki (psycholog mgr Justyna Żukowska-Gołębiewska) w godz. 12.00-19.00, pierwszy wtorek miesiąca 12.00-17.00

- czwartki (psycholog mgr Kamilla Puławska) w godz. 12.00-19.00

 

Grupa wsparcia dla kobiet - członków rodzin osób uzależnionych, DDA (Jadwiga Puścian)– poniedziałki w godz. 17.00-20.00

Grupa wsparcia dla kobiet - ofiar przemocy domowej (mgr Justyna Żukowska-Gołębiewska) – pierwszy wtorek miesiąca w godz. 17-19

Grupa samopomocowa AA „Przystań” – niedziele, godz. 18.30

 

Kontakt w sprawach problematyki uzależnień:

1. Koordynator ds. Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Urząd Miejski w Tłuszczu ul. Warszawska 10, p. 52, tel. 29-7573016 w. 234

(poniedziałki, czwartki w godz. 9.00-13.00, wtorki w godz. 9.00-17.00)

2. Punkt Konsultacyjny - Tłuszcz ul. Powstańców 27 (budynek NZOZ Bios, podziemie, wejście od ul. Sobieskiego)