Witamy w Tłuszczu

Miasto Tłuszcz znajduje się w odległości 34 km na północny wschód od Warszawy. Gmina od 1 stycznia 1999 roku należy do powiatu wołomińskiego, bezpośrednio graniczącego ze stolicą państwa. Przez gminę przebiegają liczne połączenia kolejowe i drogowe, m.in. z Warszawą, Ostrołęką, Białymstokiem, Legionowem i Pilawą. Czas dojazdu do centrum Warszawy samochodem lub pociągiem nie przekracza godziny.
Gmina Tłuszcz położona jest na Mazowszu, po prawej stronie Wisły, administracyjnie usytuowana w województwie mazowieckim i powiecie wołomińskim.

Stolica gminy - Tłuszcz, położona jest w odległości 34 km od Warszawy przy linii kolejowej Warszawa - Petersburg.
Teren Gminy to część Równiny Wołomińskiej, płaski na ogół nizinny, urozmaicony i upiększony (zwłaszcza w południowej części) występującymi lasami. Występujący drzewostan to głównie sosna i brzoza. W niektórych miejscach zachowały się fragmenty starych drzewostanów naturalnego pochodzenia, tworząc rezerwat przyrody. Najbliżej Tłuszcza rezerwat taki występuje w okolicy Jasienicy i Klembowa - tzw. rezerwat "dębina". Bogata szata roślinna i urozmaicony teren, stwarzają korzystne warunki bytowania dla wielu gatunków ssaków i ptaków. Przez znaczną część gminy przepływa rzeka Cienka z dopływami w II klasie czystości, a z jej wód korzysta głównie rolnictwo.
Obecnie gmina Tłuszcz zajmuje powierzchnię 10300 ha, z czego 15,6% stanowią lasy. Liczba mieszkańców w gminie wynosi 19 820 osoby, z czego 8038 osób mieszka w granicach miasta (wg stanu na dzień 31.12.2019 r.). W skład gminy wchodzi 28 sołectw.

Na terenie Gminy Tłuszcz zlokalizowanych jest wiele bardzo ważnych punktów administracyjnych, takich jak:

 • Filia Powiatowego Urzędu Pracy
 • Komisariat Policji, Filia Wydziału Komunikacji
 • Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej
 • Środowiskowy Dom Samopomocy
 • Psychologiczno – Pedagogiczna
 • Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie
 • Ośrodek Pomocy Społecznej
 • trzy niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
 • Centrum Usług Wspólnych
 • Spółdzielnia Socjalna POŻYTEK
 • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

W zakresie edukacji Gmina posiada odpowiadającą potrzebom oświatowym sieć placówek: Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Tłuszczu

 • Szkołę Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kozłach
 • Zespół Szkół w Jasienicy
 • Zespół Szkół w Postoliskach
 • Zespół Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi
 • Szkołę Podstawową im. Ks. Jana Twardowskiego w Stryjkach
 • Zespół Szkół im. Zofii Solarzowej w Miąsem
 • Przedszkole Samorządowe „Baśniowa Kraina” w Tłuszczu

Działalność kulturalną prowadzą: Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, Społeczne Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej oraz Biblioteka Publiczna z siedmioma filiami. Kulturalnymi wizytówkami Gminy są: Chór Miejski „Lux Mea”, Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Zespół Wokalny Klubu Seniora „Uśmiech Jesieni”, a także Zespół Śpiewaczo – Obrzędowy „Kalinki” KGW Miąse. Bardzo aktywnie w obszarze kultury działają stowarzyszenia, które organizują wiele ciekawych wydarzeń.
W samym centrum Tłuszcza zlokalizowany jest stadion miejski oraz boisko wielofunkcyjne „Orlik 2012”. Zimą funkcjonuje tzw. „Biały Orlik”, czyli ogólnodostępne lodowisko. W 1993 r. powołano Tłuszczański Klub Sportowy „Bóbr”, w skład którego wchodzą sekcje piłki nożnej, oraz sekcja biegowa. Oprócz tego aktywnie działają uczniowskie kluby sportowe oraz inne stowarzyszenia, wychodzące z bardzo ciekawymi inicjatywami, jak np. „Charytatywny Mecz 24-godzinny” czy „Liga Bobra”. Duże sukcesy w ogólnopolskich zawodach sportowych odnosi Koło Wędkarskie „Ciernik”.  

Zapraszamy do zapoznania się z folderem promocyjnym Gminy Tłuszcz i do odwiedzenia Naszej Gminy.