Witamy w Tłuszczu

Miasto Tłuszcz znajduje się w odległości 34 km na północny wschód od Warszawy. Gmina od 1 stycznia 1999 roku należy do powiatu wołomińskiego, bezpośrednio graniczącego ze stolicą państwa. Przez gminę przebiegają liczne połączenia kolejowe i drogowe, m.in. z Warszawą, Ostrołęką, Białymstokiem, Legionowem i Pilawą. Czas dojazdu do centrum Warszawy samochodem lub pociągiem nie przekracza godziny. Jednak nie tylko ta bliskość serca kraju jest atutem miasta i gminy Tłuszcz. Zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszej gminy oraz do nawiązania wzajemnych kontaktów gospodarczych i handlowych z firmami działającymi na naszym terenie.

Gmina Tłuszcz położona jest na Mazowszu, po prawej stronie Wisły, administracyjnie usytuowana w województwie mazowieckim i powiecie wołomińskim.

Stolica gminy - Tłuszcz, położona jest w odległości 34 km od Warszawy przy linii kolejowej Warszawa - Petersburg.

Teren Gminy to część Równiny Wołomińskiej, płaski na ogół nizinny, urozmaicony i upiększony (zwłaszcza w południowej części) występującymi lasami. Występujący drzewostan to głównie sosna i brzoza. W niektórych miejscach zachowały się fragmenty starych drzewostanów naturalnego pochodzenia, tworząc rezerwat przyrody. Najbliżej Tłuszcza rezerwat taki występuje w okolicy Jasienicy i Klembowa - tzw. rezerwat "dębina". Bogata szata roślinna i urozmaicony teren, stwarzają korzystne warunki bytowania dla wielu gatunków ssaków i ptaków. Przez znaczną część gminy przepływa rzeka Cienka z dopływami w II klasie czystości, a z jej wód korzysta głównie rolnictwo.

Ze względu na małe uprzemysłowienie gmina nie należy do obszarów ekologicznego zagrożenia. Pod względem turystycznym odgrywa raczej rolę tranzytu z centralnej Polski do atrakcyjniejszych turystycznie i krajobrazowo terenów Polski północno -wschodniej. Są tu jednak duże możliwości rozwoju agroturystyki. Współrzędne geograficzne Tłuszcza: 52o26' N i 21o26' E. Wzniesienie 110 m n.p.m.

Obecnie gmina Tłuszcz zajmuje powierzchnię 10300 ha, z czego 15,6% stanowią lasy. Liczba mieszkańców w gminie wynosi 19.414 osoby, z czego 7 925 osób mieszka w granicach miasta (wg. stanu na dzień 31.12.2013 r.). Na terenie gminy jest 46 miejscowości, zgrupowanych w 28 sołectwach. Gęstość zaludnienia na terenie gminy wynosi 183 osoby/km^2

Na terenie Gminy Tłuszcz zlokalizowanych jest wiele bardzo ważnych punktów administracyjnych, takich jak: Filia Powiatowego Urzędu Pracy, Komisariat Policji, Filia Wydziału Komunikacji czy Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej. Funkcjonuje również Środowiskowy Dom Samopomocy, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie, Ośrodek Pomocy Społecznej, trzy niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, Zespół Obsługi Placówek Oświatowych oraz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

W zakresie edukacji Gmina posiada odpowiadającą potrzebom oświatowym sieć placówek: Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Tłuszczu, Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kozłach, Zespół Szkół w Jasienicy, Zespół Szkół w Postoliskach, Zespół Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi, Zespół Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Stryjkach, Zespół Szkół im. Zofii Solarzowej w Miąsem oraz Przedszkole Samorządowe „Baśniowa Kraina” w Tłuszczu.

Działalność kulturalną prowadzą: Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, Społeczne Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej oraz Biblioteka Publiczna z siedmioma filiami. Kulturalnymi wizytówkami Gminy są: Chór Miejski „Lux Mea”, Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Zespół Wokalny Klubu Seniora „Uśmiech Jesieni”, a także Zespół Śpiewaczo – Obrzędowy „Kalinki” KGW Miąse. Bardzo aktywnie w obszarze kultury działają stowarzyszenia, które organizują wiele ciekawych wydarzeń.

W samym centrum Tłuszcza zlokalizowany jest stadion miejski oraz boisko wielofunkcyjne „Orlik 2012”. Zimą funkcjonuje tzw. „Biały Orlik”, czyli ogólnodostępne lodowisko. W 1993 r. powołano Tłuszczański Klub Sportowy „Bóbr”, w skład którego wchodzą trzy sekcje: piłki nożnej, piłki siatkowej oraz sekcja biegowa. Oprócz tego aktywnie działają uczniowskie kluby sportowe oraz inne stowarzyszenia, wychodzące z bardzo ciekawymi inicjatywami, jak np. „Charytatywny Mecz 24-godzinny” czy „Liga Bobra”. Duże sukcesy w ogólnopolskich zawodach sportowych odnosi Koło Wędkarskie „Ciernik”.  


24 stycznia 2008 r. Burmistrz Tłuszcza, Jan Krzysztof Białek oraz członkowie Rady Miejskiej Tadeusz Sasin i Stefan Mikiciuk podpisali w imieniu Gminy Tłuszcz porozumienie o partnerstwie i współpracy z miastem Kazan - w Turcji. Współpraca miedzy miastami polegać będzie przede wszystkim na wymianie kulturalnej, gospodarczej, oświatowej i społecznej.

Zapraszamy do zapoznania się z folderem promocyjnym Gminy Tłuszcz i do odwiedzenia Naszej Gminy.