Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptaka

Aktualności

Spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami
29 stycznia 2020

28 stycznia 2020r. Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk spotkał się z lokalnymi przedsiębiorcami prowadzącymi działalności na terenie Gminy Tłuszcz, podczas którego omówił zaplanowane inwestycje na 2020 rok ujęte w budżecie gminy, kierunki rozwoju gminy oraz zagadnienia kluczowe dla rozwoju gospodarczego- wysokość podatków oraz zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.  Dzięki tego typu spotkaniom władze samorządowe mają okazję poznać problemy przedsiębiorców, a także rozwinąć współpracę w zakresie poprawy warunków dla prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej.