Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptaka

Aktualności

Budynek CKSiR stał się własnością Gminy Tłuszcz!
21 stycznia 2020

20 stycznia 2020 roku w Wołominie został podpisany został akt notarialny, w którym Powiat działając w imieniu Skarbu Państwa przekazał w formie darowizny na rzecz Gminy Tłuszcz nieruchomość  przy ul. Szkolnej 1 w Tłuszczu. Do tej pory Gmina nie mogła swobodnie dysponować tym terenem, co utrudniało dalszy rozwój Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu. Wartość przekazanej nieruchomości została oszacowana na kwotę ok. 1,2 mln złotych.
W imieniu Powiatu Wołomińskiego akt podpisał Robert Szydlik - Wicestarosta Wołomiński, który od dłuższego czasu zabiegał u Wojewody o przekazanie wspomnianej działki, natomiast gminę reprezentował Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk.


Przed podpisaniem aktu odbyło się spotkanie przedstawicieli gminy: Burmistrza Tłuszcza Pawła Bednarczyka, Zastępcy Burmistrza Waldemara Banaszka, Skarbnik Gminy Haliny Kusak oraz Dyrektor CKSiR Wiolety Roguskiej ze Starostą Wołomińskim Adamem Lubiakiem oraz Wicestarostą Wołomińskim Robertem Szydlikiem, w trakcie którego starostowie otrzymali w podziękowaniu obraz autorstwa tłuszczańskiego artysty Pana Dariusza Wilczyńskiego przedstawiający jeden z najpiękniejszych zabytków znajdujących na terenie Powiatu – Pałac w Chrzęsnem.


Fot. Powiat Wołomiński