Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptaka

Aktualności

Zatwierdzono koncepcję budowy wiaduktu!
17 października 2018

W ostatnim czasie Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk kilkukrotnie spotkał się z przedstawicielami PKP oraz projektantami w celu prac nad koncepcją budowy wiaduktu kolejowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634. Projekt przewiduje budowę bezkolizyjnego skrzyżowania nad torami linii kolejowej nr 6 poprzez zaprojektowanie pełnego przekroju drogi z wyodrębnieniem ciągów pieszych oraz rowerowych, budowę 3 fragmentów przyszłych dróg gminnych, windy towarowej wraz z schodami dla mieszkańców os. Borki, systemu pochylni oraz schodów znajdujących się po obydwu stronach linii kolejowej. Wykonawca przystąpi do realizacji prac po uzyskaniu niezbędnych decyzji.

Wartość inwestycji wynosi 35 mln zł.

Rysunek techniczny wiaduktu.png