Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptaka

Aktualności

Trwa budowa ul. Zasobnej w Chrzęsnem
12 października 2018

Roboty budowlane przewidują budowę drogi gminnej ulicy Zasobnej w msc. Chrzęsne od km 0+015 do km 0+075 zgodnie z projektem architektoniczno- budowlanym
dołączonym do opisu przedmiotu zamówienia. Wykonana zostanie nawierzchnia jezdni z kostki betonowej typ behaton.
Wartość inwestycji: 58 899,78 zł (w tym fundusz sołecki: 20 000,00 zł)