Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptaka

Aktualności

Wysokie miejsce Gminy Tłuszcz w rankingu unijnych dotacji!
26 czerwca 2018

W przygotowanym przez Główny Urząd Statystyczny rankingu pozyskiwania dofinansowań unijnych w perspektywie 2014-2020, Gmina Tłuszcz zajmuje 368 miejsce na 2238 gmin. Tym samym jest 4 gminą w Powiecie Wołomińskim, wyprzedzając takie gminy jak Kobyłka, Radzymin czy Zielonka.

Jak podkreślił GUS, dane dotyczą projektów realizowanych na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego i nie należy ich utożsamiać wyłącznie z projektami realizowanymi przez gminę czy miasto. Podane liczby odnoszą się do podpisanych umów o dofinansowanie projektów unijnych i uwzględniają koszty niekwalifikowalne. Chodzi o fundusze ze środków UE na lata 2014-2020 dostępne w ramach krajowych programów operacyjnych, takich jak PO Infrastruktura i Środowisko, a także programów regionalnych, po które mogą sięgać beneficjenci na obszarze danego województwa. W zestawieniu nie wzięto pod uwagę Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Podczas XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu w dniu 25 czerwca 2018r. Burmistrza Tłuszcza Paweł Bednarczyk przedstawił informację w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych w kadencji 2014 – 2018. Poniżej zamieszczamy prezentację na ten temat.
 

Pliki do pobrania: