Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptaka

Aktualności

Szkolenie pt. ''Finanse w klubach sportowych i innych organizacjach pozarządowych''
7 lutego 2018

6 lutego na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu odbyło się szkolenie na temat finansów w klubach sportowych i innych organizacjach pozarządowych. Szkolenie poprowadził Andrzej Rybus- administratywista, współprzewodniczący Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W szkoleniu wziął udział Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk, Skarbnik Gminy Halina Kusak, Dyrektor Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu Wioleta Kur, a także prezesi i członkowie klubów sportowych oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Tłuszcz. 

 

Projekt został współfinansowany ze środków Powiatu Wołomińskiego i LGD „Równiny Wołomińskiej”.