Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptaka

Aktualności

Obchody Święta Niepodległości w naszej Gminie
13 listopada 2017

Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Tłuszczu były wyjątkowe. Wydarzenia upamiętniające 99. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości wyjątkowo trwały 3 dni i nawiązywały do 100-lecia powstania Gminy Tłuszcz.

Uroczystości rozpoczęły się w piątek, 10 listopada konferencją naukową w Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej pod hasłem "Polskie i tłuszczańskie drogi do niepodległości", którą otworzył Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk i podziękował przybyłym gościom za obecność oraz Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej za organizację wydarzenia. Bożena Żelazowska- Przewodnicząca Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego w swoim przemówieniu powiedziała, że powinniśmy składać hołd naszym przodkom za najcenniejszy dar, jakim jest wolność, pamiętając, że powinnością nas wszystkich jest zachowanie jej dla obecnych i przyszłych pokoleń.

 

Piątkowe wykłady rozpoczęły się od referatu Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej Marcina Ołdaka pt. „Rola „Siewby” i działaczy wokół niej skupionych w dziele odzyskania niepodległości”. Po nim głos zabrał historyk i popularyzator historii Andrzej Sowa, specjalizujący się w tematyce historycznej, związany  z polskim radiem od ponad czterdziestu lat i przedstawił „Portret roku 1918”. Opowiedział, jak wyglądały dni przed 11 listopada oraz po nim. Pan Andrzej Sowa jest przyjacielem Gminy Tłuszcz, związany z naszymi okolicami od lat 60-tych ubiegłego wieku.

Doktor Krzysztof Jabłonka to znany historyk i dyplomata. W latach 1997-2000 konsul RP w Moskwie, Charkowie i Grodnie. Autor licznych publikacji, m.in. książki „Wielkie bitwy Polaków”. Uczestnik kilkunastu wypraw na Wschód i Syberię. W swojej prelekcji pt. „O ponownym zaistnieniu Polski” odpowiedział na pytanie: Co takiego stało się 11 listopada i dlaczego tego dzień uznany został za Dzień odzyskania przez Polskę Niepodległości.    

Zbigniew Hundert- doktor nauk humanistycznych. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół polityczno-wojskowej historii Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVII w., z naciskiem na czasy „królów rodaków” i zagadnienia ekonomii, patronatu wojskowego, organizacji amii i biografistyki wojskowej. Tematem jego wystąpienia był „Inny ważny 11 listopada. Zwycięstwo pod Chocimiem 1673”.

Podczas konferencji odbyła się promocja drugiego wydania książki Stefana Kielaka „Dzieje Obwodu Armii Krajowej Rajski Ptak- Burak”. Prezes Marcin Ołdak podziękował przedstawicielom Stowarzyszeniu Rodu Kielaków „Siewba” za działalność na cześć kultywowania wielkich dokonań oraz pielęgnowania historii Jana Kielaka.

Patronat nad tym wydarzeniem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Instytut Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Przewodnicząca Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Bożena Żelazowska oraz Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk.

Dzień 11 listopada rozpoczął się od Mszy Świętej w intencji Ojczyzny, którą odprawił ksiądz dziekan Dariusz Skwarski. W wygłoszonej homilii powiedział, że 11 listopada jest  symbolem miłości ojczyzny, walki o wolność oraz symbolem wiary i zwycięstwa, a także piękną lekcja patriotyzmu.

Oprawę muzyczną Mszy Świętej zapewnił chór miejski LUX MEA. Po Mszy nastąpił przemarsz ulicami miasta przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod batutą kapelmistrza Sławomira Łagockiego oraz pocztów sztandarowych, które reprezentowała młodzież z placówek oświatowych z terenu Gminy Tłuszcz oraz Zespołu Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, strażacy, harcerze z Hufca Tłuszcz, Terenowe Koło Pszczelarzy oraz Koło Łowieckie TROP.

 

Podczas części oficjalnej na hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu, po odegraniu przez Młodzieżową Orkiestrę Dęta hymnu, Dyrektor Centrum Kultury Sportu i Rekreacji Wioleta Kur powitała zebranych gości, wśród których znaleźli się:kombatanci Pan Stanisław Borczyński i Pan Stanisław Góraj, Członek Zarządu Powiatu Wołomińskiego Pan Mariusz Dembiński, Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej Pana Krzysztof Gajcy wraz z Radnymi Rady Miejskiej, Zastępca Burmistrza Waldemar Banaszek, sołtysi oraz przewodniczący rad osiedlowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych i placówek oświatowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych, delegacja Terenowego Koła Pszczelarzy oraz myśliwych  z Koła Łowieckiego TROP, harcerze oraz przedsiębiorcy z terenu Gminy Tłuszcz, a także przedstawiciele prasy, którzy objęli to wydarzenie patronatem medialnym: „Goniec tłuszczański” oraz „Express Tłuszcz”.

 

Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk w wygłoszonym przemówieniu podkreślił, że niepodległość, suwerenność i wolność nie jest dana raz na zawsze. Trzeba o nią się starać – po to, żeby o nią nie walczyć, tak jak musiały walczyć pokolenia naszych prapradziadków i pradziadków przez 123 lata, kiedy Polska niepodległości nie miała, kiedy krwawili się w trzech powstaniach i innych mniejszych zrywach niepodległościowych, kiedy walczyli w różnych armiach, cały czas mając Polskę w sercu, na myśli i na bagnetach. Zwrócił się do mieszkańców, aby 11 listopada był dniem radosnym i wyjątkowym dla każdego z nas, gdyż jest  to dzień ponownych narodzin naszej Ojczyzny.

 

Okolicznościowy list z tej okazji skierował Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, który objął patronatem tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości.

 

2017 rok jest dla Gminy Tłuszcz wyjątkowy- obchodzimy bowiem 100-lecie jej powstania oraz 50-lecie nadania praw miejskich miastu Tłuszcz. Z tej okazji zebrani goście oraz publiczność mogli cofnąć się sto lat wstecz i być świadkami inscenizacji historycznej przedstawiającej pierwsze obrady Rady Gminy, przygotowanej w ramach projektu „Historia dla pokoleń” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych AB OVO. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Gminy Tłuszcz i Powiatu Wołomińskiego.

 

W przedstawieniu wzięli udział członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej Rajski Ptak z Tłuszcza, uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tłuszczu, członkowie Stowarzyszenia Szkoły Sztuk Walki i Samoobrony Kobra z Tłuszcza, Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tłuszczu, działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej oraz członkowie Stowarzyszenia Historyczno-Edukacyjnego im.
7 Pułku Lansjerów Nadwiślańskich. W rekonstrukcji pokazano realia Tłuszcza, w których osadzono pierwsze posiedzenie rady gminy. Scenariusz oparto na tekstach źródłowych. Elementy scenografii oraz stroje są własnością Grupy Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej Rajski Ptak z Tłuszcza. Reżyserem całości wydarzenia jest pani Aurelia Sobczak.

 

Zgromadzona widownia nagrodziła aktorów owacjami na stojąco, a Dyrektor Wioleta Kur podziękowała za wspaniałe przedstawienie. Podziękowała również pozostałym współorganizatorom: Burmistrzowi Tłuszcza Pawłowi Bednarczykowi oraz pracownikom Urzędu Miejskiego, radnym rady miejskiej, dyrekcji i pracownikom tłuszczańskiej Szkoły Podstawowej na czele z Panią Dyrektor Beatą Dzięcioł, Kołu Łowieckiemu TROP na czele z panem Jerzym Rosińskim, a także pracownikom Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.

 

Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Gajcy wręczyli wszystkim aktorom oraz twórcom inscenizacji na czele z Panią Aurelią Sobczak i Panią Aleksandrą Skonieczną dyplomy, a najmłodszym aktorom maskotki.

 

Po zakończeniu inscenizacji, zebrana publiczność mogła obejrzeć wystawę obrazującą dotychczasową działalność Grupy Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej Rajski Ptak
z Tłuszcza oraz udać się na poczęstunek przygotowany przez Koło Łowieckie TROP.

 

Ostatni dzień obchodów zakończył koncert patriotyczny pt. „W listopadowej zadumie- samorządowcy Niepodległej”, który odbył się po Mszy Św. w Kościele Przemienienia Pańskiego w Tłuszczu. Wystąpili w nim artyści Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Polskiej Opery Królewskiej, Warszawskiej Opery Kameralnej oraz Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego i Scen Warszawskich: Joanna Stefańska-Matraszek (sopran), Piotr Rafałko (tenor), Robert Szpręgiel (baryton), Andrzej Wojda (bas), Małgorzata Piszek (fortepian), Tadeusz Melon (skrzypce), Tomasz Kirszling (trąbka), Wojciech Kowalewski (instrumenty perkusyjne), Ryszard Nowaczewski (scenariusz i prowadzenie).

Podczas uroczystego koncertu upamiętniającego wielkie wydarzenie dla Polski, jakim było odzyskanie przez nią Niepodległości, zebrana widownia wysłuchała przeglądu najpiękniejszych pieśni patriotycznych, które są śpiewane od pokoleń i na stałe wrosły w serca Polaków niezależnie od daty urodzenia. Muzycy zaprezentowali w sposób wyjątkowy pieśni, w  których zawarta jest historia naszego kraju.

Koncert został sfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, dzięki ogromnemu wsparciu Przewodniczącej Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Pani Bożeny Żelazowskiej.

 

Za udostępnienie zdjęć z niedzielnego koncertu dziękujemy Panu Dariuszowi Dudkowi- redaktorowi naczelnemu gazety „Express Tłuszcz”.

Zobacz także: