Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptaka

Aktualności

Odnawialne Źródła Energii - umowa podpisana
11 lipca 2017

Dnia 4 lipca 2017 r. Zastępca Burmistrza Tłuszcza Waldemar Banaszek oraz Burmistrz Zielonki Grzegorz Dudzik, podpisali umowę z Zarządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu „OZE w Zielonce i Tłuszczu”. Blisko 10 mln unijnego wsparcia otrzyma gmina Tłuszcz i miasto Zielonka, na zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE). Projekt będzie realizowany w partnerstwie z miastem Zielonka, Fundacją Kolos z Warszawy oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych „AB OVO” z Tłuszcza.

Dzięki unijnemu wsparciu w gminie Tłuszcz i w mieście Zielonka tradycyjne technologie produkcji energii zastąpione zostaną systemami odnawialnych źródeł energii (OZE) opartymi na energii słonecznej i biomasie. W ramach projektu zostaną zainstalowane systemy oparte na energii słonecznej i biomasie dla użytkowników prywatnych: 430 instalacji kolektorów słonecznych, 472 instalacje fotowoltaiczne, 153 instalacje pompy ciepła oraz 117 kotłów grzewczych opalanych biomasą. Łączna liczba instalacji OZE, które zostaną zrealizowane w ramach projektu wyniesie 1172, w tym ponad 1 000 instalacji na terenie gminy Tłuszcz.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zobacz także: