Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptaka

Aktualności

Uwaga! Skrócenie terminu naboru zgłoszeń - wymiana pieców węglowych do 07.02.2017r.
2 lutego 2017

Informujemy, że termin składania deklaracji o przystąpieniu do projektu dot. ograniczenia emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Tłuszcz poprzez modernizację indywidualnych kotłowni" został skrócony do 07.02.2017r. do godz. 18:00

Termin uległ skróceniu w  związku z decyzją  Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia 31.01.2017 r. o zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie, z powodu wyczerpania alokacji, z dniem 10.02.2017 r. godzina 14.30, w ramach Programu "Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni.