Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptaka

Aktualności

Burmistrz podpisał umowę na modernizację energetyczną budynków oświatowych
29 grudnia 2016

Dnia 28 grudnia 2016r. Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk podpisał umowę na dofinansowanie projektu pod nazwą "Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w miejscowościach: Jasienica i Miąse, w Gminie Tłuszcz". Kwota dofinansowania wynosi 2 257 173,61 zł, a całkowita wartość projektu to 2 821 467,02 zł.

Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działania 4.2 „Efektywność energetyczna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.