Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptaka

Aktualności

Sukces Tłuszcza w rankingu "Wspólnoty"!
12 października 2020

W rankingu „Liderzy inwestycji” opublikowanego przez niezależne pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota” Tłuszcz w kategorii miasta inne na 606 pozycji sklasyfikowany został na wysokim 155 miejscu i tym samym jest trzecim miastem w Powiecie Wołomińskim, za Radzyminem (121 miejsce) oraz Markami (141 miejsce). Podczas tworzenia rankingu pod uwagę brana jest kwota wydatków inwestycyjnych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat (w tym przypadku 2017–2019) w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Zgodnie z metodologią rankingu średnie wydatki inwestycyjne per capita wyniosły 1090,88 zł. Na uwagę zasługuje również awans Gminy Tłuszcz względem lat 2015-2017 oraz 2016-2018. Wówczas Tłuszcz zajmował 257 pozycję.

Ranking wydatków inwestycyjnych to jedno z najważniejszych zestawień pokazujących aktywność samorządów w Polsce. Pod uwagę brana jest całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat (w tym przypadku 2017–2019). W ten sposób chcemy uniknąć dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu. Poza wydatkami zapisanymi w budżecie staramy się uwzględniać także wydatki ponoszone ze środków własnych przez spółki komunalne - czytamy we Wspólnocie. Autorami raportu są Paweł Swianiewicz- profesor ekonomii, kierownik Katedry Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Julita Łukomska- adiunkt w tej samej katedrze.

Całość rankingu dostępna na stronie https://wspolnota.org.pl/fileadmin/news/2020/Ranking_Nr_20-2020_Inwestycje_JST.pdf