Gmina w liczbach

Ogólna powierzchnia gminy Tłuszcz wynosi 10.300 hektarów. Lasy zajmują prawie jedną szóstą gruntów. W całej gminie mieszka 19.351 osób, w tym w samym Tłuszczu jest 7 917 mieszkańców (wg stanu na dzień 30.06.2012 r.). Gęstość zaludnienia w gminie wynosi 185 osób/km2. W skład gminy wchodzi 28 sołectw: Białki, Brzezinów, Chrzęsne, Dzięcioły, Franciszków, Grabów, Jadwinin, Jarzębia Łąka, Jasienica, Jaźwie, Kozły, Kury, Lysobyki, Miąse, Mokra Wieś, Pawłów, Postoliska, Pólko, Rudniki, Rysie, Stasinów, Stryjki, Szczepanek, Szymanówek, Wagan, Waganka, Wólka Kozłowska, Zalesie.

 

GUS o Gminie Tłuszcz