Gmina w liczbach

Ogólna powierzchnia gminy Tłuszcz wynosi 103 km2. Lasy zajmują prawie jedną szóstą gruntów. W całej gminie mieszka 19 820 osób, w tym w samym Tłuszczu jest 8 038 mieszkańców (wg stanu na dzień 31.12.2019 r.). W skład gminy wchodzi 28 sołectw: Białki, Brzezinów, Chrzęsne, Dzięcioły, Franciszków, Grabów, Jadwinin, Jarzębia Łąka, Jasienica, Jaźwie, Kozły, Kury, Łysobyki, Miąse, Mokra Wieś, Pawłów, Postoliska, Pólko, Rudniki, Rysie, Stasinów, Stryjki, Szczepanek, Szymanówek, Wagan, Waganka, Wólka Kozłowska, Zalesie.

 

GUS o Gminie Tłuszcz