Lokalny Program Rewitalizacji

Szanowni Państwo,

Bardzo prosimy o poświęcenie chwili na rzecz wspólnej sprawy – opracowania aktualizacji Programu Rewitalizacji obszarów kryzysowych gminy Tłuszcz. Chcemy poznać Państwa opinię w sprawie tego, jakie są problemy społeczne na naszym terenie, które obszary są w najgorszej sytuacji i co należy zrobić w pierwszej kolejności, by w całej gminie żyło się lepiej, bezpieczniej i ciekawiej.

Program Rewitalizacji to program odnowy mający na celu prowadzenie różnorodnych przedsięwzięć, które spowodują ożywienie tych części Gminy, w których dzisiaj skupiają się niekorzystne zjawiska społeczne, gospodarcze, przestrzenne, powodując tym samym poprawę jakości życia na tym terenie.

Ankieta jest aktywnym PDF'em, który należy pobrać i wypełnić.