Zgłoś awarię


Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Zgłoszenia rozpatrywane będą w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Tłuszczu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 – 18.00
środa 8.00 – 16.00
czwartek: 8.00 - 16.00
piątek: 8.00- 14.00


Awaria oświetlenia ulicznego

Aby zgłosić awarię oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tłuszcz kliknij na poniższy link i wyślij e-mail na podany adres  umieszczając pełną informację o występującej awarii w treści wiadomości.

Wyślij e-mail: a.pelak(a)tluszcz.pl

lub zgłoś telefonicznie pod numerem (29) 75-73-442

Osoba odpowiedzialna: Anna Pelak –  pok. 17


Dziura w jezdni

Aby zgłosić dziurę w jezdni, uszkodzony znak drogowy itp. na terenie Gminy Tłuszcz kliknij na poniższy link i wyślij e-mail na podany adres umieszczając pełną informację o występującej awarii w treści wiadomości.

Wyślij e-mail: piotr.golos(a)tluszcz.pl

lub zgłoś telefonicznie pod numerem (29) 777-52-57

Osoba odpowiedzialna: Piotr Gołoś – Główny Specjalista, pok. 45

Referent, pok. 45


Bezdomne zwierzęta

Aby zgłosić wałęsające się, bezdomne psy lub inne niebezpieczne zwierzę na terenie Gminy Tłuszcz kliknij na poniższy link i wyślij  e-mail na podany adres umieszczając pełną informację o zdarzeniu w treści wiadomości.

Wyślij e-mail: s.bialek(a)tluszcz.pl

lub zgłoś telefonicznie pod numerem (29) 777-52-61

Osoba odpowiedzialna: Sebastian Białek – Inspektor, pok. 16


Dzikie wysypiska śmieci

Aby zgłosić dzikie wysypisko śmieci na terenie Gminy Tłuszcz kliknij na poniższy link i wyślij e-mail na podany adres umieszczając pełną informację o zdarzeniu  w treści wiadomości.

Wyślij e-mail: s.bialek(a)tluszcz.pl

lub zgłoś telefonicznie pod numerem (29) 777-52-61

Osoba odpowiedzialna: Sebastian Białek; Inspektor, pok. 16


Awaria wodno-kanalizacyjna

Aby zgłosić awarię instalacji wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Tłuszcz kliknij na poniższy link i wyślij e-mail na podany adres umieszczając pełną informację o występującej awarii w treści wiadomości.

Wyślij e-mail: zgkim(a)wa.home.pl

lub zgłoś telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00 pod numerem (29) 75-73-022  
w pozostałych dniach i godzinach pod numerem 608 323 761

Odpowiedzialny: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu

05-240 Tłuszcz, ul. Wiejska 56


Uszkodzenia słupów i linii telekomunikacyjnych

Uszkodzenia słupów i linii telekomunikacyjnych służących do obsługi telefonii stacjonarnej należy zgłaszać bezpośrednio do Orange Polska S.A.

Telefon 19330 - błękitna linia TP, bezpłatne połączenie w sieci TP, dostępne 24/7.

Brak dostępu do usług telefoni stacjonarnej i Internetu należy zgłaszać bezpośrednio do operatorów.


Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej.

Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej można uzyskać u własnego dostawcy.

PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa

Zamów newsleter - powiadomienia o planowanych wyłączeniach prądu PGE


*w adresach e-mail należy zamienić (a) na znak @