Witamy na oficjalnej stronie internetowej miasta Tłuszcz - www.Tluszcz.pl

OFERTA PRACY

Urząd Miejski w Tłuszczu poszukuje pracownika na stanowisko strażnika drogowego (osoba przeprowadzająca dzieci na przejściu dla pieszych). Kandydat na powyższe stanowisko musi spełniać następujące wymagania:

wykształcenie zawodowe,
-osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy,
-osoba w wieku do 25 roku życia, lub długotrwale bezrobotna tj. zarejestrowana w urzędzie pracy ostatnio przez co najmniej 12 miesięcy, lub osoba w wieku powyżej 50 roku życia, lub samotnie wychowująca co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia.

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w ramach prac interwencyjnych w porozumieniu z Urzędem Pracy w Wołominie.
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Miejskiego w Tłuszczu pok. 41 lub tel. (0-29) 75-73-016 w. 201
"OKNO EDUKACJI"
XVII Sesja Rady Miejskiej w Tłuszczu
Z A P R O S Z E N I E

16 września 2008 r. o godz. 11°°
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu
odbędzie się
XVII Sesja Rady Miejskiej w Tłuszczu.
WIEJSKI DROGOWSKAZ II
Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej
Zapraszamy przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego m.in. sołtysów i przedstawicieli rad sołeckich, koła gospodyń wiejskich, strażaków OSP, dyrektorów szkół, przedsiębiorców, przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, radnych oraz mieszkańców Gminy Tłuszcz zainteresowanych tego typu inicjatywą do jej wypełnienia i przesłania do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Tłuszczu ul.Warszawska 10 lub drogą elektroniczną – wiceburm@tluszcz.pl w terminie do 5 września 2008. Karta jest do pobrania na stronie www.tluszcz.pl w zakładce LEADER.

Z-ca burmistrza
JTCzarnogórski

ZAWODY STRAŻACKIE

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [archiwum newsów | dodaj news]

© 2005 Tłuszcz.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone | design by PolFonic